onsdag 3. juni 2009

BRONSEMERKEPRØVE

Appellmerke grad I

Norsk Kennel Klubs Appellmerke grad, 1 kan kun tildeles på prøver arrangert av Norsk Kennel Klub eller samarbeidende klubber, og kan tildeles av autoriserte lydighetsdommere og av personer som av Norsk Kennel Klub er bemyndiget til dette. (Bemyndigede instruktører som er direkte-medlemmer i Norsk Kennel Klub.) Prøven er uoffisiell.
Dommerkarakterene 0 til 10 er tellende karakter som multi-plisert med koeffisienten gir den oppnådde poengsum. Dommerkarakteren 0 vil si at øvelsen underkjennes.
Alle hunder som oppnår 90 poeng eller mer, og en godkjent karakter i alle øvelser, tildeles Appellmerke grad 1-Bronse.


Øvelse 1: Visning av tenner
Koeffisient: 1 Maks poeng: 10
Kommando: Ord eller tegn for ”bli”.
Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Dommeren stiller seg ca. 5 meter fra ekvipasjen, med front mot denne, og spør om de er klare. Dommeren går så bort til ekvipasjen, føreren kommanderer hunden til å bli, og dommeren skal nå kontrollere hundens bitt. Øvelsen er obligatorisk for videre deltagelse.

Øvelse 2: Lineføring
Koeffisient: 2 Maks poeng: 20
Kommando: Ord eller tegn for ”på plass”. Tillatt fra holdt og ved forandring av gangart.
Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Linen skal holdes i førerens venstre hånd. Hunden skal føres i fritt hengende line på førerens venstre side med hodet eller skulderen på høyde med førerens venstre ben, og villig følge føreren. Øvelsen bør inneholde vanlig marsj med vendinger og holdt, sakte marsj og springmarsj uten vendinger. Hunden skal raskt og uten kommando innta utgangsstilling når føreren gjør holdt.

Øvelse 3: Fri ved foten
Koeffisient: 4 Maks poeng: 40
Kommando: Ord eller tegn for ”på plass”. Tillatt fra holdt og ved forandring av gangart.
Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Hunden skal gå på førerens venstre side med hodet eller skulderen på høyde med førerens venstre ben, og villig følge føreren. Øvelsen bør inneholde vanlig marsj med vendinger og holdt, sakte marsj og springmarsj uten vendinger. Hunden skal raskt og uten kommando innta utgangsstilling når føreren gjør holdt.

Øvelse 4: Dekk fra holdt
Koeffisient: 2 Maks poeng: 20
Kommando: Ord eller tegn for ”på plass”, ”dekk” og ”utgangsstilling”.
Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten. På fornyet ordre gjør føreren holdt, kommanderer hunden til å dekke, og går deretter ca. 10 meter fra den liggende hunden, til det gis ordre om helt om og holdt. Føreren får deretter ordre om å gå tilbake til hunden. På ny ordre kommanderes den i utgangsstilling.

Øvelse 5: Innkalling fra sitt
Koeffisient: 1 Maks poeng: 10
Kommando: Ord eller tegn for ”bli sittende” og ”på plass”.
Utførelse: Øvelsen starter med hunden sittende ved førerens venstre side. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli sittende, og på ny ordre går føreren ca. 15 meter fra hunden, og gjør helt om og holdt. Føreren får så ordre om å kalle hunden inn til utgangsstilling.

Øvelse 6: stå under marsj
Koeffisient: 3 Maks poeng: 30
Kommando: Ord eller tegn for ”på plass” og ”stå”.
Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten til føreren får ordre om å kommandere hunden til å stå under marsj mens føreren fortsetter marsjen ca. 10 meter og, på ordre, gjør helt om og holdt. Føreren får så ordre om å gå tilbake til hunden. På ordre kommanderes hunden i utgangsstilling.

Øvelse 7: Enkelt dekk 2 minutter
Koeffisient: 4 Maks poeng: 40
Kommando: Ord eller tegn for ”dekk”, ”bli liggende” og ”utgangsstilling”.
Utførelse: Med hunden i utgangsstilling stilles ekvipasjen opp. På ordre skal føreren gi kommando for dekk og, på fornyet ordre, kommandere bli. Føreren forlater hunden ca. 15 meter og synlig for hunden stå vendt mot den i 2 minutter. Etter at tiden er ute beordres føreren ca. 1 meter bak hunden, hvor det gjøres helt om og holdt. På fornyet ordre stiller føreren seg inntil hunden og får ordre om å kommandere hunden i utgangsstilling.

Øvelse 8: Helhetsinntrykk
Koeffisient: 1 Maks poeng: 10
Med helhetsinntrykk menes først og fremst samarbeidet mellom hund og fører, samt hundens arbeidsvilje og arbeidsglede gjennom samtlige av konkurransens øvelser.

Maks poengsum: 180

2 kommentarer:

Kari Anne sa...

Det klør i fingrene etter å delta, og jeg ser at vi har alt unntatt felles/enkeltdekken inne.
Ayla blir friskmeldt samme dag, så jeg har jo SÅÅÅ lyst til å prøve meg..

Tyewed sa...

Du får "ta na` me", og så bestemme deg på stedet om du vil ;-)