mandag 14. februar 2011

Godbitsøk

Jeg tok i mitt forrige innlegg for gitt at folk visste hva godbitsøk var, beklager! Det er jo først de siste årene jeg selv har brukt dette aktivt – så jeg burde egentlig visst at ikke alle kjenner til dette.

Det er rett og slett et søk etter godbiter som er strødd ut over ett området. Man velger selv størrelsen – og hvor tett man hiver ut godbitene = vanskelighetsgraden.

Dette blir som regel brukt som aktivisering for hundene. Da får de brukt flere av sine iboende og naturlige instinkter. Dette er også en fin måte å lære hunden å søke på. For hunder som ikke har gjort dette før kan det være mentalt slitsomt – det kan se ut som om det har løpt en lang tur når de er ferdige. Dette er normalt ;)

Hundene blir som regel også ganske tørste av dette – bare til info.


Innlæring
Jeg har ikke vært så bevisst på dette. Hundene mine har gjort det naturlig – og valpene har lært det via modellæring ( = ved å se på de voksne hundene og etterape dem), men slik kan man gjøre det:

1. Start med å la hunden se at du kaster 3-4 «verdens beste» små, godbiter – (det er en fordel om de er myke – i alle fall for valper) ca en meter forran dere, mens du holder i hundens bånd. Dette skal det mye til at hunden kan motstå ;) Når du lar hunden se at du kaster dem ut, vekker det nyskjerrigeten dens.

Hunden skal ikke være under kommando når du gjør dette. Den skal bare være nær deg – still deg slik at dere har samme fokus (at dere ser samme vei) når du gjør dette. Med en gang godbitene er kastet lar du hunden få gå frem for å undersøke/søke og spise godbitene. Pass på at du er passiv og la hunden selv ta initiativ.

Har du en hund som ikke er et matvrak så ros den for å søke etter godbitene finner den bare en så ikke fortvil. Rop hunden til deg og begynn på nytt – gjerne på samme område slik at hunden får en ekstra bonus om den finner de godbitene den gikk glipp av i første omgang. Gjenta prossedyren et par ganger til - og ta en pause.

Gikk dette bra kan man jobbe videre, hvis ikke så fortsetter man der man slapp, eller gjør det enklere for hunden (for eksempel større godbiter...)

2. Nå kan du prøve deg på å kaste en og en godbit i kjapt rekkefølge etter hverandre – men ikke for langt ifra hverandre, mens du holder hunden. Når du har kastet ut 6, så slipper du hunden og lar den finne godbitene.

3. Gjenta prosedyre 2, men kast godbitene litt lengre unna deg og øk avstanden på godbitene. Dere jobber fortsatt uten kommandoer.

4. Når hunden starter raskt og uten nøling kan du legge på kommando «søk godbiter» (eller hva du måtte ønske). For nå begynner hunden å skjønne hva dette går i og man kan begynne å legge ut flere godbiter med større avstand. Etter hvert også mer planlagte felt. Virker det som hunden ikke forstår hva du mener, så ikke gi kommando! (- Gå tilbake til trinn 3)

5. Start med for eksempel et felt på 2x2 meter og øk størrelsen på feltet gradvis og også tettheten på hvordan du strør godbitene. Man kan også lage godbitene mindre for å gjøre det enda vanskeligere. Desto større felt og færre godbiter, desto mer må hunden jobbe. Så kan du øke det gradvis når hunden forstår hva dette går i. De fleste hunder som liker godbiter elsker godbitsøk. Dette er veldig stimulerende for hundene!

6. Mens du legger ut godbitene kan du si sitt/dekk og bli til hunden – eller du kan binde den i et tre eller lignenede. Feltets størrelse kan du øket raskt nå – når hunden forstår hva dette går i.

7. Til slutt kan du sette hunden i bilen/la noen holde den og legge ut en ukjent oppgave til den. Gjør det lett (ved å legge flere godbiter i starten av feltet – der du stiller opp hunden, og ikke ha for stort felt de første gangene, så kan du gjøre det vanskeligere når du ser at det går bra.

Husk pauser – dette er slitsomt for hundene. Den bør ha pauser på 10 minutt mellom hver økt, hvis du trener dette flere ganger etter hverandre. Husk også å gå tilbake 2 trinn når du starter opp igjen.

Når godbitsøk er innlært kan man – om man vil, servere dem frokosten på denne måten, ved at de må søke etter maten sin (da tenker jeg tørrfor).

Hvor man lar hunden søker har ikke så stor betydning, men en gressplen eller en skogsbunn er fint.


Trinnvis kort innlæring blir dette slik:

1.Lær hunden å søke ved å kaste 3-4 godbiter forran hunden.

2.Øk vanskelighetsgraden til 6-8 godbiter

3.Gjenta noen ganger til hunden starter frivillig

4.Legg på kommando

5.Øk vanskelighetsgraden igjen, men nå med kommando

6.La hunden sitte i sitt og bli/bind den

7.Ukjent godbitsøk (for hunden)

Håper dette var forståelig - og lykke til :D

Ingen kommentarer: