tirsdag 30. januar 2018

Rallylydighet

   
Rallylydighet

I denne hunde-sporten er glede, samspill og holdninger det aller viktigste. Ønsket er at alle øvelsene utføres på en naturlig og flytende måte. Det er viktigere med samarbeid, godt humør og en positiv holdning - enn presisjon. Øvelsene kan bestå av momenter fra lydighet, freestyle og agility alt etter hvilken av de 4 klassene man går i.
Rallylydighet utføres ved at man orienterer seg etter de 15 – 22 nummererte skiltene som er satt sammen til en bane, av en dommer. Skiltene forteller deg hva du skal gjøre, enten på stedet eller videre til neste skilt - derav navnet Rally. Mellom øvelsene som står på skiltene skal ekvipasjen gå line-føring/fri ved fot, dersom ikke annet er beskrevet på skiltet. Dommeren forholder seg taus under hele konkurransen og trekker poeng etter som ekvipasjen gjør feil underveis.
Det er en utfordring å gå en rallybane. Banene er aldri like, det går på tid og det er fort gjort både å gjøre feil - og å gå feil. Noen klarer å gå igjennom hele banen uten trekk og ender da med full pott på 200 poeng. Her er det spenning og moro - både for hund, fører og publikum!

Historie

Charles (Bud) Kramer, opphavsmannen til de første agility programmene i USA, har også utviklet "Rally Obedience".  Han skrev en artikkel om rallylydighet i februar 2000. Den ble presentert for den amerikanske kennelklubben i august samme år, og ble mottatt med entusiastiske og åpne armer.

Det var på grunn av nedgangen i antall deltagere i tradisjonell lydighet, at ideen om en ny og annerledes tilnærmelse til sporten kom. 
(http://www-personal.ksu.edu/~kramerc/about-the-author.htm)

Rallylydighet har eksistert i USA siden år 2000 og ble offisielt godkjent av Den Amerikanske Kennel Klubb fra og med 1.1.2005.

2 år etter USA, kom sporten til Canada. 

The Canadian Association of Rally Obedience (CARO) ble dannet, og her fikk sporten en fantastisk start. I løpet av et år var det fra 8 til nesten 200 deltakende hunder på et stevne.
I Canada fikk man allerede etter 2 år, 3 klasser; Novice, Advanced og Excellent.

I 2006 kom klassen Versatility og nå er også TEAM- klasser tilgjengelige.

Novice og Advanced klassene var delt i A og B. Novice og Advanced A var for de helt ferske utøverne, mens Novice og Advanced B var for de som tidligere hadde deltatt i konkurranser.
Norges første rallylydighets workshop ble igangsatt i august 2003. Bev Hurst, formannen i CARO kom for å introdusere sporten til Norge, og de to første dommerne Madeleine Wessmann og Irene Heggen, ble utdannet i regi av Canada.
Året etter avholdt disse to en ny workshop. Dette ble starten for de første norske dommerne Tara Sommer og Ghita Fossum, som fikk sin dommerutdannelse under Norsk Rallylydighet i 2005.

Norge var i starten medlem i CARO, Rallyforeningen i Canada, og alle de norske resultatene ble sendt dit. Dette var ganske tungvint, så i januar 2005 ble Norsk Rally Lydighet - NRL stiftet med norsk regelverk, norsk styre og norske dommere.


Styret i 2005:
Leder, Madeleine Wessmann
Nestleder, Irene Heggen
Kasserer, Ghita Fossum
Sekretær, Hilde Andrea/Tara Sommer
Styremedlem, Birthe Thoresen
Vara?

Styret i 2006:
Leder, Irene Heggen
Nestleder, Ghita Fossum
Kasserer, Mari Gøbel
Sekretær, Tara Sommer
Styremedlem, Birthe Thoresen
Vara, Annikken Jensen


 Her ser man medaljene og sløyfene fra Canada og Norge i Rallylydighetens spede begynnelse.

Banetegning av Madeleine Wessmann og et av mine gamle kritikkskjemaer.

Sånn så de aller første skiltene i Norge ut. Dette var klasse 2 skilt....

Håpet var at Rallylydigheten ville bli like godt mottatt i Norge som det ble i Canada. Det tok sin tid, men i 2012 kom klarsignalet fra NKK og i 2013 ble Rallylydighet en offisiell hundesport under NKK paraplyen. I våre naboland, som startet med sporten etter oss, ble det raskere en offisiell hundesport. Danmark først og Sverige noen år seinere.

Da NRL ble underlagt Norsk Kennel Klubb, fikk organisasjonen nytt navn - Norsk Rallylydighetsklubb. 
Allerede på de første store, offisielle stevnene var det over 70 deltakere, og 6 måneder seinere var det over 30 startende bare i klasse 1!

slutten av 2017 var det nærmere 200 deltakere på de største stevnene i Norge, så vi kan trygt si at dette er en oppadgående hundesport.

I 2018 er det kommer nytt regelverk med nye øvelser. Her forsøker vi å tilnærme oss våre naboland. Målet er at vi en gang i fremtiden skal kunne avholde Nordisk mesterskap i Rallylydighet.

AV Ghita Fossum

Ingen kommentarer: